daxioma logo

ПОЛУЧИТЕ ПРЕДИМСТВА DAXIOMA ДНЕС

09 април 2019

Активирай сметка на 250 Euro - получите 100% застраховка на първата сделка, Основен курс на обучение и достъп на 1 търговски webinar за валутните пазари (на разположение при сметка Gold).

 

Активирай сметка на 500 Euro - получите 100% застраховка на 2 първите сделки, Задълбочен курс на обучение - основна част (на разположение при сметка Gold) и достъп на 1 търговски webinar на стоковия пазар (на разположение при сметка Gold).

 

Активирай сметка за 1000 Euro - получите 100% застраховка на 5 първите сделки, пълен обучителен курс и достъп до 2 търговски вебинарам на стоковия пазар, както и неограничен достъп до търговски вебинарам за валутните пазари (на разположение при сметка Platinum).