daxioma logo

ВИДОВЕ ПЛАЩАНЕ

При попълване на търговски сметки в личния кабинет на платформа на компанията, DAXIOMA търговците вписани съответните бонуси, с маса които могат да се видят в този раздел

 

* Статусът се възлага на клиента в зависимост от размера на всичките му инвестиции в търговската сметка в Личната сметка.
* Бонус се предоставя на клиента 1 път за всеки тип сметка.

* Неопределеното използване на статуса е възможно само при наличие на средства по сметките в личния Ви акаунт, които отговарят на условията на избрания Статус.
* Ако Сметката на Клиента не се използва в продължение на 3 месеца или повече (т.е. не се извършват транзакции по сметката, няма открити позиции, не се изтеглят средства), се въвежда месечна такса от 50 EUR за нейната поддръжка. Тази комисиона е фиксирана за всички видове сметки.
* RISK FREE - тази услуга осигурява възстановяване на първата транзакция на клиента с загуба. Възстановява се като процент от понесената загуба (Stop Loss). Важи само за първи транзакции за всички активи с изключение на криптовалута.