daxioma logo

ВИДОВЕ ПЛАЩАНЕ

При попълване на търговски сметки в личния кабинет на платформа на компанията, DAXIOMA търговците вписани съответните бонуси, с маса които могат да се видят в този раздел

 

* Ако Клиентската сметка не се използва за 3 или повече месеца (т.е. няма транзакции по сметката, няма отворени позиции, няма тегления в брой), се въвежда месечна такса от 50 евро за нейната поддръжка. Тази комисиона е фиксирана за всички видове сметки.