daxioma logo

Дивиденти

Когато корпорация получава печалба, той може да разпредели част от тази печалба на своите акционери чрез изплащане на дивиденти. Дивидент може да се плати в парични средства или чрез емитиране на допълнителни акции или обратно изкупуване на акции. Доходността на акциите дивидент на акция, разделена на цената на акциите.

Символ
Име
Последно
Промяна
Дивидент
Добиви
Ex-Div Date
Дата плащане