daxioma logo

ВИДЕО

Специално за допълнително обучение на търговците са осигурени помагала, написани от водещи специалисти на аналитичния отдел на компанията DAXIOMA

Лесно и бързо създаване на профил

За създаване на валиден потребителски акаунт на сайта отнема само 2 минути. Трябва да побързаме отваряне на профил, за сега, за да получите максимално привелегий от партньорство с компанията DAXIOMA: бонусна система, висока степен на защита на клиентските средства, както и разнообразни начини за преводи от депозитни сметки.

Отваряне на профил