daxioma logo

RODZAJE ON

Przy doładowaniu konta handlowego w gabinecie na platformie firmy DAXIOMA inwestorom przypisuje odpowiednie bonusy, z tabelą których można zapoznać się w tym temacie

 

* Status jest przydzielany klientowi w zależności od kwoty wszystkich jego inwestycji na rachunku handlowym na koncie osobistym.
* Bonus jest przyznawany klientowi 1 raz za każdy rodzaj konta.

* Nieokreślone użycie statusu jest możliwe tylko wtedy, gdy na kontach na koncie osobistym znajdują się środki, które spełniają warunki wybranego statusu.
* Jeśli konto klienta nie jest używane przez 3 miesiące lub dłużej (tzn. Nie są przeprowadzane żadne transakcje na koncie, nie ma otwartych pozycji, żadne środki nie są wypłacane), za jego utrzymanie wprowadzana jest opłata miesięczna w wysokości 50 EUR. Ta prowizja jest ustalana dla wszystkich typów kont.
* RISK FREE - usługa ta zapewnia zwrot kosztów pierwszej przynoszącej straty transakcji klienta. Zwrot jako procent poniesionej straty (Stop Loss). Obowiązuje tylko w przypadku pierwszych transakcji dla wszystkich aktywów z wyjątkiem kryptowaluty.